T-mobilitat

1. Contracting
(Information available in Catalan)

2. Homologation

Enablement system to become a supplier of personalization of contactless user cards (SUS, by its Catalan acronym) made of PVC and/or cardboard as enabled in the T-mobilitat system
(Information available in Catalan)

The eligibility System to be supplier or manufacturer of User Interaction Terminals (TIU, by its Catalan acronym) for its integration in the equipment of T-mobilitat system

Qualification system for being a provider or manufacturer of PVC and card contactless user supports (SUS) admitted in the T-Mobility system.
(Information available in Catalan)

3. Project


T-mobilitat project monitoring and implementation

This information is available only in Catalan.

30/11/2020.
Han finalitzat les instal•lacions dels sistemes de validació i venda i les validadores per a la T-mobilitat a tota la flota activa de bus de TMB. En total s’han instal•lat equips en 1.066 vehicles.
30/11/2020.
Han finalitzat les instal•lacions dels sistemes de validació i venda i les validadores per a la T-mobilitat a tota la flota activa d’autobusos dels operadors de la zona de tarifa plana metropolitana. En total s’han instal•lat equips en 1.057 vehicles.
16/06/2020.
S’ha habilitat una nova empresa com a proveïdora del servei de personalització de suports SUS PVC, Thales Dis España, SA (Gemalto SP, SA).
06/05/2020.
S’ha adjudicat a INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS, SA el subministrament i servei de manteniment de validadores de sortida T-mobilitat per al projecte de bus embarcat.
26/02/2020.
S’ha habilitat una nova empresa com a proveïdora del servei de personalització de suports SUSPVC: Idemia Technologies Iberica, SA.
17/02/2020.
S’han habilitat com a proveïdores de suports SUS PVC les empreses Calmell, SA, IDEMIA Technologies Iberica, SA i Industrias Francisco Botella, SL.
17/02/2020.
S’han habilitat com a proveïdores del servei de personalització de suports SUS PVC les empreses Calmell, SA, Info Direct Barcelona 2003, SL i Industrias Francisco Botella, SL.
04/02/20.
Es publica l’anunci de licitació pel contracte mixt de subministrament i servei de manteniment de validadores de sortida pel projecte de bus embarcat del projecte T-mobilitat.
16/12/19.
S’ha obtingut la certificació EMV nivell 1 de radiofreqüència per a l’equipament de la T-mobilitat.
15/11/19.
S’han signat els primers set convenis d’ús i accés als béns i instal•lacions per a la fase d’implantació, entre operadors, administracions i l’ATM (TRAM, Renfe, FGC, Soler i Sauret, Autoscastellbisbal, Marfina i La Vallesana).
11/11/19.
S’han superat les proves tècniques del procés d’habilitació de fabricants de suports SUS PVC per part de tres empreses: Calmell, SA, Industrias Botella, SA i Oberthur Technologies Iberica, SA.
11/11/19.
S’han superat les proves tècniques del procés d’habilitació de personalitzadors de suports SUS PVC per part de tres empreses: Calmell, SA, Industrias Botella, SA i Info Direct Barcelona 2003, SL.
02/08/2019.
Les funcionalitats de compatibilitat amb el sistema magnètic han estat validades en l’equipament de camp de forma satisfactòria per l’operador TMB.
19/06/2019.
S’ha conclòs la formació del personal de l’operador TMB per al manteniment dels passos ferroviaris.
13/06/2019.
Es publica el Sistema d’habilitació per ser proveïdor de personalització de suports d’usuaris sense contacte de PVC i/o cartró habilitats en el sistema T-mobilitat.
07/06/2019 .
Completada la substitució de pupitres d’autobusos interurbans afectats d’obsolescència. Els nous pupitres són compatibles amb la T-mobilitat.
31/05/2019.
S’aproven els criteris marc que regiran els processos de manteniment de l’equipament T-mobilitat que s’instal·larà als operadors.
24/05/2019.
S’ha conclòs la formació del personal de manteniment dels operadors FGC, Rodalies-Renfe, TRAM, Grup Baixbus (Mohn, Oliveras i Rosanbus), Autos Castellbisbal, TCC-Authosa, BusNouBarris-Sagalés, Soler i Sauret, Sarbus i Autocorb.
23/05/2019.
Les funcionalitats de compatibilitat amb el sistema magnètic han estat validades en l’equipament de camp de forma satisfactòria pels operadors FGC, Rodalies-Renfe, TRAM, Baixbus, TUSGSAL, Autos Castellbisbal, TCC-Authosa, BusNouBarris-Sagalés i Soler i Sauret.
19/12/2018.
Acaben les obres d’adaptació dels centres d’Atenció i Informació T-mobilitat a la Gran Via de l’Hospitalet de Llobregat, 16-20.
26/07/2018.
Es publica el Sistema d’habilitació per a ser proveïdor o fabricant de Terminals d’Interacció amb l’Usuari (TIU) per a la seva integració en l’equipament del sistema T-mobilitat.
22/06/2018.
Es publica el Sistema d’habilitació per ser proveïdor de suports d’usuaris sense contacte (SUS) de PVC i de cartró habilitats en el sistema T-mobilitat.
02/08/2016.
S’emet certificat a l’empresa NXP Semiconductors com a proveïdor dels xips MIFARE DESFire EV2i MIFARE DESFire EV1 256B per als suports d’usuari sense contacte (targetes) de la T-mobilitat.
02/08/2016.
S’emet certificat a l’empresa INFINEON Technologies AG com a proveïdor dels xips CIPURSE T i CIPURSE move SLM 10TLC002L per als suports d’usuari sense contacte (targetes) de la T-mobilitat.

 

Last updated of this page (25/03/2021)