Plànol de la xarxa ciclable de la RMB (desembre 2015)

Xarxa Planificada:

  • xarxa bàsica Xarxa bàsica
  • xarxa secundària Xarxa secundària

Estat de la xarxa ciclable:

  • xarxa ciclable en carril bici Xarxa ciclable en carril bici
  • xarxa ciclable en camí verd Xarxa ciclable en camí verd
  • Via Ciclable Via Ciclable
  • Via Pacificada Via Pacificada
  • xarxa sense infraestructura específica per la ciclabilitat Xarxa sense infraestructura específica per la ciclabilitat

 

Última revisió d’aquesta pàgina (21/09/2021)