Edit Cookies

4.1. Plans territorials i urbanístics

4.1.a Instruments de planejament territorial i urbanístics superiors: pla territorial general, plans directors territorials, plans d'ordenació urbanística i urbanístics municipals i comarcals, etc., que afectin l'entitat en l'exercici de la seva missió

Pla Director d'Infraestructures (PDI) »

Pla Director de Mobilitat (PDM) »

4.1.b Plans sectorials: mobilitat, medi ambient, equipaments, etc.

Estudis xarxa tramviària

Estudis d'Avaluació de la Mobilitat Generada

Mobilitat Laboral

Pla director Urbanístic d'Aparcaments d'Intercanvi Modal

Logística i DUM

4.1.c Altres plans i programes que s'hagin d'elaborar en compliment d'una llei o que s'hagin de publicar amb caràcter obligatori

No aplicable.

4.1.d Informació utilitzada per elaborar els plans i per avaluar-ne l'execució

4.1.e Modificacions d'aquests plans

Última revisió d’aquesta pàgina (21/09/2021)