Edit Cookies

Publicacions

capçalera TransMet Xifres

Memòria d'activitat

Activitat de l'any 2015

Vegeu la memòria


Informe de gestió

Informe de gestió del bienni 2013-2014

Vegeu l’informe


TransMet Xifres

Any 2020

Coneixeu l’evolució de les principals estadístiques de transport públic de viatgers a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Vegeu TransMet Xifres


Enquesta de Mobilitat en Dia Feiner (EMEF)

EMEF 2020

L'Esquesta de Mobilitat en Dia Feiner es fa cada any a una mostra dels residents de l'àmbit del Sistema Tarifari Integrat majors de setze anys: es demanen tots els desplaçaments que s'han et el dia laborable anterior a la data de l'enquesta i les característiques de cada desplaçament (motiu, modes de transport, durada...).

Més informació Enquestes anys anteriors


Enquesta de Mobilitat Quotidiana (EMQ)


Altres publicacions

 

Última revisió d’aquesta pàgina (21/09/2021)