Edit Cookies

6.3. Revisió d'actes administratius

6.3.a Actes administratius

Títol de l’acte

Procediment de revisió o impugnació

Data d’inici del procediment

Data de fi del procediment

Sentit de la resolució

Resolució de pagament de despeses protocol·làries
i de representació

 

Revisió d’ofici

 

02/05/2019

 

02/06/2020

 

Estimat

6.3.b Actes judicials

No n'hi ha

Última revisió d’aquesta pàgina (03/05/2021)