Edit Cookies

6.2. Règim d’intervenció administrativa

6.2.a Actes amb incidència sobre el domini públic

No aplica.

6.2.b Actes amb incidència sobre la gestió dels serveis públics

CIRCULAR 1/2020 sobre l’aplicació de la resolució de data 13 de març del 2020 del conseller del Departament de Territori i Sostenibilitat

CIRCULAR 2/2020 PER A L’ADEQUACIÓ DE L’OFERTA DE TRANSPORT PÚBLIC A L’EVOLUCIÓ DEL COVID-19

CIRCULAR 3/2020 PER A L’ADEQUACIÓ DE L’OFERTA DE TRANSPORT PÚBLIC A L’EVOLUCIÓ DEL COVID-19

CIRCULAR 4/2020 PER A LA COMPENSACIÓ ECONÒMICA DELS SERVEIS DE TRANSPORT PÚBLIC DURANT L’EMERGÈNCIA CAUSADA PEL COVID-19

CIRCULAR 5/2020 SOBRE LA SUSPENSIÓ TEMPORAL DE LES TARIFES DEL SISTEMA INTEGRAT

CIRCULAR 6/2020 SOBRE MESURES ADDICIONALS EN LA SITUACIÓ D’EMERGÈNCIA PER LA COVID-19

6.2.c Actes d'interès públic especial

No aplica.

Última revisió d’aquesta pàgina (03/05/2021)