Edit Cookies

1.3. Empleats públics

1.3.a. Ocupació pública

Plantilla Abril 2021

Relació de llocs de treball

Retribucions

Indemnitzacions

No hi ha hagut despesa en concepte d'indemnitzacions durant el 2020.

Dietes

Total de dietes percebudes per assistir a òrgans col•legiats: no aplicable.

1.3.b. Resolucions d'autorització o reconeixement de compatibilitats

No hi ha hagut resolucions d’autorització o reconeixement de compatibilitats.

1.3.c. Acció i representació sindical

Representació sindical

A les eleccions celebrades a l’ATM el 6 de juny de 2017 va resultar elegit el senyor Josep Moya Matas com a delegat de personal.

Acords, pactes i convenis en matèria de personal

Acció i representació sindical

1.3.d. Processos de selecció i promoció professional

PROMOCIÓ INTERNA

Convocatòria d'1 plaça de Director d'Àrea, dins de l’Àrea de la Integració Tarifària de l’ATM

Convocatòria per la cobertura, en torn de promoció interna, d’1 plaça amb la classificació professional de Director d’Àrea, dins de l’Àrea de la Integració Tarifària de l’Autoritat de Transport Metropolità de Barcelona.

Tipus: PROMOCIÓ INTERNA
Període de presentació de les sol·licituds: Del 05.09.20 al 16.09.20
Estat: PROCÉS OBERT
Servei de Recursos Humans: 93 362 00 20

Documents relacionats

Convocatòria d'1 plaça de Director d'Àrea, dins de l’Àrea Comunicació de l’ATM

Convocatòria per la cobertura, en torn de promoció interna, d’1 plaça amb la classificació professional de Director d’Àrea, dins de l’Àrea de Comunicació de l’Autoritat de Transport Metropolità de Barcelona.

Tipus: PROMOCIÓ INTERNA
Període de presentació de les sol·licituds: Del 05.09.20 al 16.09.20
Estat: PROCÉS OBERT
Servei de Recursos Humans: 93 362 00 20

Documents relacionats

Última revisió d’aquesta pàgina (21/09/2021)