Edit Cookies

Indicadors de mobilitat i conjuntura

La mobilitat està fortament condicionada per l'entorn econòmic i social. Per tal de contextualitzar-ne l'evolució, aquest apartat presenta un conjunt d'indicadors genèrics que influeixen sobre la mobilitat en transport públic com per exemple, PIB, IPC, indicadors de demografia i mercat laboral, preus de carburants, matriculacions de vehicles i altres dades rellevants de mobilitat de viatgers i mercaderies.ÀMBIT ATM BARCELONA

Informació de l’evolució anual dels principals indicadors econòmics relacionats amb la mobilitat en l’àmbit de l’ATM Barcelona. Des de l’any 2009 s’han presentat edicions quadrimestrals i anuals de l’informe.

2021

Informes
DOWNLOAD PDF1quadrimestre_ATM_indicadors_2021.pdf
Taules
DOWNLOAD EXCEL1quadrimestre_ATM_indicadors_2021.xlsx

2020

Informes
DOWNLOAD PDFIndicadors_Mobilitat_Conjuntura_ATM_2020.pdf
DOWNLOAD PDF2quadrimestre_ATM_Indicadors_2020.pdf
DOWNLOAD PDF1quadrimestre_ATM_indicadors_2020.pdf
Taules
DOWNLOAD EXCELIndicadors_Mobilitat_Conjuntura_ATM_2020.xlsx
DOWNLOAD EXCEL2quadrimestre_ATM_indicadors_2020.xlsx
DOWNLOAD EXCEL1quadrimestre_ATM_indicadors_2020.xlsx

2019

Informes
DOWNLOAD PDFSintesi_ATM_Indicadors_2019.pdf
DOWNLOAD PDFIndicadors_Mobilitat_Conjuntura_ATM_2019.pdf
DOWNLOAD PDFSintesi_ 2quadrimestre_ATM_Indicadors_2019.pdf
DOWNLOAD PDF2quadrimestre_ATM_Indicadors_2019.pdf
DOWNLOAD PDFSintesi_ 1quadrimestre_ATM_Indicadors_2019.pdf
DOWNLOAD PDF1quadrimestre_ATM_Indicadors_2019.pdf
Taules
DOWNLOAD EXCELIndicadors_Mobilitat_Conjuntura_ATM_2019.xlsx
DOWNLOAD EXCEL2quadrimestre_ATM_Indicadors_2019.xlsx
DOWNLOAD EXCEL1quadrimestre_ATM_Indicadors_2019.xlsx

2018

Informes
DOWNLOAD PDFIndicadors_Mobilitat_Conjuntura_ATM_2018.pdf
DOWNLOAD PDF2quadrimestre_ATM_Indicadors_2018.pdf
DOWNLOAD PDF1quadrimestre_ATM_Indicadors_2018.pdf
Taules
DOWNLOAD EXCELIndicadors_mobilitat_conjuntura_ATM_2018.xlsx
DOWNLOAD EXCEL2quadrimestre_ATM_Indicadors_2018.xlsx
DOWNLOAD EXCEL1quadrimestre_ATM_Indicadors_2018.xlsx

2017

Informes
DOWNLOAD PDFIndicadors_Mobilitat_Conjuntura_ATM_2017.pdf
DOWNLOAD PDF2quadrimestre_ATM_Indicadors_2017.pdf
DOWNLOAD PDF1quadrimestre_ATM_Indicadors_2017.pdf
Taules
DOWNLOAD EXCELIndicadors_mobilitat_conjuntura_ATM_2017.xlsx
DOWNLOAD EXCEL2quadrimestre_ATM_Indicadors_2017.xlsx
DOWNLOAD EXCEL1quadrimestre_ATM_Indicadors_2017.xlsx

2016

Informes
DOWNLOAD PDFIndicadors_mobilitat_conjuntura_ATM_2016_v1.pdf
DOWNLOAD PDF2quadrimestre_ATM_Indicadors_2016.pdf
DOWNLOAD PDF1quadrimestre_ATM_Indicadors_2016.pdf
Taules
DOWNLOAD EXCELIndicadors_mobilitat_conjuntura_ATM_2016_v1.xlsx
DOWNLOAD EXCEL2quadrimestre_ATM_Indicadors_2016.xlsx
DOWNLOAD EXCEL1quadrimestre_ATM_Indicadors_2016.xlsx

2015

Informes
DOWNLOAD PDFIndicadors_mobilitat_conjuntura_ATM_2015.pdf
Taules
DOWNLOAD EXCELIndicadors_mobilitat_conjuntura_ATM_2015.xlsx

ÀMBIT CATALUNYA

Informació anual dels principals indicadors econòmics relacionats amb la mobilitat en el conjunt de Catalunya. Des de l’any 2009 s’han presentat edicions quadrimestrals i anuals de l’informe a l’RMB.

2021

Informes
DOWNLOAD PDF1quadrimestre_CAT_indicadors_2021.pdf
Taules
DOWNLOAD EXCEL1quadrimestre_CAT_indicadors_2021.xlsx

2020

Informes
DOWNLOAD PDFIndicadors_Mobilitat_Conjuntura_CAT_2020.pdf
DOWNLOAD PDF2quadrimestre_CAT_Indicadors_2020.pdf
DOWNLOAD PDF1quadrimestre_CAT_indicadors_2020.pdf
Taules
DOWNLOAD EXCELIndicadors_Mobilitat_Conjuntura_CAT_2020.xlsx
DOWNLOAD EXCEL2quadrimestre_CAT_Indicadors_2020.xlsx
DOWNLOAD EXCEL1quadrimestre_CAT_indicadors_2020.xlsx

2019

Informes
DOWNLOAD PDFIndicadors_Mobilitat_Conjuntura_CAT_2019.pdf
DOWNLOAD PDF2quadrimestre_CAT_Indicadors_2019.pdf
DOWNLOAD PDF1quadrimestre_CAT_Indicadors_2019.pdf
Taules
DOWNLOAD EXCELIndicadors_Mobilitat_Conjuntura_CAT_2019.xlsx
DOWNLOAD EXCEL2quadrimestre_CAT_Indicadors_2019.xlsx
DOWNLOAD EXCEL1quadrimestre_CAT_Indicadors_2019.xlsx

2018

Informes
DOWNLOAD PDFIndicadors_Mobilitat_Conjuntura_CAT_2018.pdf
DOWNLOAD PDF2quadrimestre_CAT_Indicadors_2018.pdf
DOWNLOAD PDF1quadrimestre_CAT_Indicadors_2018.pdf
Taules
DOWNLOAD EXCELIndicadors_mobilitat_conjuntura_CAT_2018.xlsx
DOWNLOAD EXCEL2quadrimestre_CAT_Indicadors_2018.xlsx
DOWNLOAD EXCEL1quadrimestre_CAT_Indicadors_2018.xlsx

2017

Informes
DOWNLOAD PDFIndicadors_Mobilitat_Conjuntura_CAT_2017.pdf
DOWNLOAD PDF2quadrimestre_CAT_Indicadors_2017.pdf
DOWNLOAD PDF1quadrimestre_CAT_Indicadors_2017.pdf
Taules
DOWNLOAD EXCELIndicadors_mobilitat_conjuntura_CAT_2017.xlsx
DOWNLOAD EXCEL2quadrimestre_CAT_Indicadors_2017.xlsx
DOWNLOAD EXCEL1quadrimestre_CAT_Indicadors_2017.xlsx

2016

Informes
DOWNLOAD PDFIndicadors_mobilitat_conjuntura_CAT_2016_v1.pdf
DOWNLOAD PDF2quadrimestre_CAT_Indicadors_2016.pdf
DOWNLOAD PDF1quadrimestre_CAT_Indicadors_2016.pdf
Taules
DOWNLOAD EXCELIndicadors_mobilitat_conjuntura_CAT_2016_v1.xlsx
DOWNLOAD EXCEL2quadrimestre_CAT_Indicadors_2016.xlsx
DOWNLOAD EXCEL1quadrimestre_CAT_Indicadors_2016.xlsx

2015

Informes
DOWNLOAD PDFIndicadors_mobilitat_conjuntura_CAT_2015.pdf
Taules
DOWNLOAD EXCELIndicadors_mobilitat_conjuntura_CAT_2015.xlsx

 

Última revisió d’aquesta pàgina (28/05/2020)