Edit Cookies

Estratègies i accions

7 línies estratègiques que recullen 26 accions

1Pla ràpid millora de la mobilitat activa i micromobilitat
2Participació de les empreses
3Pla ràpid millora de la mobilitat en TC: eix R2N o V.Or
4Millora de l'eficiència del vehicle privat i logística
5Innovació en el corredor
6Altres accions
7Accions de comunicació

Distribució inicial del pressupost

Inversió prevista: 1,4 M€.

Calendari

Es preveu un termini d'un any per a la implantació de totes les accions

 

Última revisió d’aquesta pàgina (18/12/2020)