Edit Cookies

Emmarcament

El Departament de Territori i Sostenibles amb l’Autoritat del Transport Metropolità volen desenvolupar un projecte pilot de mesures ambientals per a la mobilitat laboral. Amb l’objectiu de detectar un primer àmbit d'actuació, s’ha realitzat una anàlisi de diferents aspectes vinculats al territori i la mobilitat quotidiana del SIMMB:

Les característiques dels seus PAE i d'altres variables socioeconòmiques.
L'impuls de mesures de plans d'acció ja previstos a l'àmbit.
Emissions que superen els llindars establerts pel marc legal de la UE tant en l'àmbit PMQA com la resta de l'eix de l'AP-7.
Necessitat d'incentius als models més sostenibles davant la finalització de la concessió dels peatges del principal corredor.

El Corredor

El primer corredor seleccionat per dur a terme aquestes mesures és el: Besòs-Congost-Mogent (Vallès Oriental)

cobertura a 409.638 habitants dels 39 municipis
i 3.518 empreses situades en polígons d'activitat econòmica.

S’emmarca en 3 grans plans:

 • Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire
 • El Pla Director de Mobilitat del SIMMB: 2020-2025
 • Pla Específic de Mobilitat del Vallès

Inversió prevista

La inversió prevista és d'1,4 milions d'euros del "Fons per a la protecció de l'ambient atmosfèric" de la Direcció General de Qualitat de l'Aire i Canvi Climàtic el qual es nodreix fonamentalment dels següents recursos:

 • Els ingressos derivats dels impostos ambientals que graven les emissions contaminants a l'atmosfera.
 • Sancions imposades per l'administració de la Generalitat, a conseqüència d'infraccions de la normativa que regula la contaminació atmosfèrica.

Objectiu

Millorar la mobilitat i reduir les emissions, centrant-se de forma important en els desplaçaments de mobilitat quotidiana, fomentant el següent model de mobilitat (establert al pla director de mobilitat 2020-2025):

Agents

Co-direcció

 • Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya
 • Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona

Grup de seguiment principal

 • Sub-direcció General de Transport Públic i Mobilitat de la Secretaria d'Infraestructures i Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya
 • Sub-direcció General de Planificació Tecnològica de la Secretaria d'Infraestructures i Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya
 • Consell Comarcal del Vallès Oriental
 • Ajuntament de Granollers
 • CIMALSA, Logística i mobilitat

Altres agents

 • Diputació de Barcelona
 • Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya
 • Institut Català d'Energia de la Generalitat de Catalunya
 • Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà
 • RENFE
 • Servei Català de Trànsit
 • Federació Empresarial Catalana d'Autotransport de Viatgers
 • Taula Vallès Oriental Avança
 • Taula Intermunicipal de la qualitat de l'aire del Vallès Oriental
 • PIMEC
 • Unió Empresarial Intersectorial. Cercle d'Empresaris
 • Agrupació d'Industrials del Baix Vallès
 • Granollers Mercat
 • ISTAS de CCOO
 • Ajuntaments
 • Altres agents

 

Última revisió d’aquesta pàgina (18/12/2020)