Edit Cookies

5.3. Informació estadística

5.3.a Fonts i dades estadístiques de caràcter oficial o rellevants des del punt de vista de la política pública la recopilació i tractament de les quals sigui competència de l'entitat. Opcionalment també dades estadístiques no oficials referides a l'activitat, la satisfacció dels usuaris, la sostenibilitat, l'eficiència, la qualitat dels serveis o altres aspectes que formin part de la cultura corporativa de l'entitat

No disponible

Última revisió d’aquesta pàgina (03/05/2021)