Edit Cookies
ATM | El consorci de l’Autoritat del Transport Metropolità

Finançament del sistema de transport

Una de les principals funcions de l'ATM és actuar com a ròtula financera del sistema metropolità de tot el sistema metropolità de transport públic col·lectiu. Així es garanteixen els recursos per dur a terme un programa continuat de millora del transport públic a la regió metropolitana de Barcelona.

Més informació:

 

Última revisió d’aquesta pàgina (16/03/2021)