Edit Cookies

2.4. Subvencions i ajuts

2.4.a Subvencions i ajuts públics previstos, en curs o atorgats

Més informació a la pàgina de la Generalitat de Catalunya

2.4.b Justificació de les subvencions i ajuts concedits

2.4.c Control financer

2.4.d Retribució dels òrgans de direcció i administració dels perceptors

No aplica ja que les subvencions atorgades no han superat els 10.000 €.

Última revisió d’aquesta pàgina (21/09/2021)