Edit Cookies

3.1. Contractes

3.1.a Informació sobre l'entitat i els òrgans de contractació

3.1.b Licitacions en tràmit

3.1.c Contractes programats

3.1.d Adjudicacions i formalitzacions de contractes

3.1.e Modificacions, pròrrogues, licitacions anul·lades i resolucions anticipades dels contractes

3.1.f Acords i criteris interpretatius dels òrgans consultius de contractació

3.1.g Preguntes i respostes més freqüents en les consultes en matèria de contractació

3.1.h Resolucions dels recursos especials en matèria de contractació, qüestions de nul·litat, resolucions judicials definitives en matèria de contractació, actes de desistiment, renúncia i resolució de contractes

No disponible

3.1.i Dades estadístiques de contractació

3.1.j Dades del Registre públic de contractes, del Registre electrònic d'empreses licitadores i del Resgistre oficial d'empreses classificades

3.1.k Relació de llocs ocupats amb caràcter permanent en una dependència o establiment públic per personal adscrit pels adjudicataris de contractes d'obra o servei subscrits amb altres entitats

No disponible

Última revisió d’aquesta pàgina (03/05/2021)