Edit Cookies

Pla de Desplaçaments d'Empresa

logotip PDEEl Pla de desplaçaments d’empresa (PDE) és un conjunt d’actuacions que pretenen optimitzar la mobilitat dels treballadors i visitants, afavorint l’ús de modes de transport alternatius al vehicle privat, racionalitzant l’ús del cotxe i gestionant la mobilitat de les mercaderies.

El PDE concerneix els desplaçaments relacionats amb l’activitat professional, o sigui tant els trajectes entre el domicili i el lloc de treball com els desplaçaments professionals dels treballadors, col·laboradors i clients.

Els principals avantatges vinculats a la realització i implantació d’un PDE són:

  • Per complir la normativa vigent
  • Per ser econòmicament més eficients.
  • Per gestionar la mobilitat dels treballadors en el cas d'episodis ambientals de contaminació atmosfèrica.
  • Per garantir millors condicions als empleats i clients per accedir a l'empresa.
  • Per reduir accidents.
  • Per reduir l'emissió de gasos contaminants
  • Per aconseguir el distintiu de flotes eficients de la Generalitat de Catalunya.
  • Per ajudar a construir a una societat més responsable

Un cop elaborats, els PDE caldrà revisar-los cada 6 anys, i elaborar un informe de seguiment de la implementació del pla com a mínim cada 3 anys.

Vols implantar un PDE al teu centre de treball? Consulta-ho al següent document »

 

 

Última revisió d’aquesta pàgina (24/03/2021)