Edit Cookies

Pla de Desplaçaments d'Empresa

Preguntes freqüents

1.Quina informació ha d’incorporar el PDE?

El PDE es desenvolupa en 4 fases: 1ª d’impuls (recull d’informació i coneixement de la situació actual), 2ª de diagnosi (detecció de disfuncions), 3ª de propostes (amb objectius assumibles) i 4ª d’Implementació i seguiment (per avaluar els resultats).

2. Quin tipus de tramitació requereix?

Sempre i quan sigui obligatòria la seva realització, els PDE han de ser aprovats per l'Autoritat Territorial de la Mobilitat.

3. Quina vigència té? Quan l’hauré de renovar?

Els PDE han de tenir un horitzó màxim de 6 anys, i cal fer-ne la revisió cada 2-3 anys.

4. Quant em costarà? Hi ha algun tipus d’ajuda econòmica per realitzar-lo?

Podeu resoldre el PDE de manera interna o amb l’ajuda d’un extern. Tanmateix, diferents administracions públiques ofereixen ajudes a les empreses en relació als Plans de Desplaçaments d’Empresa: Bonificacions en l’Impost d’Activitats Econòmiques, reducció de les cotitzacions a la Seguretat Social, Xecs transport pels treballadors, ajuts anuals de l’IDAE...

5. Quins beneficis obtindré?

El PDE beneficia als treballadors/es, ja que la millora del transport al centre de treball incideix en la seva qualitat de vida i les condicions de treball, a la vegada que suposa un estalvi econòmic. També beneficia a les empreses, perquè s’assoleix una millora generalitzada de l’activitat laboral: puntualitat, menys absentisme, clima de treball més productiu... I esdevé un indicador de la responsabilitat socials corporativa de l’empresa i un element clau per a la gestió de la mobilitat en els moments d’episodis ambientals.

6. Què passa si la meva empresa té menys de 500 treballadors/es o bé una plantilla de més de 500 treballadors/es però repartits en diferents localitzacions?

Tant en un cas com en l’altre l’empresa no té l’obligació de realitzar-los, si bé en resulta molt recomanable la seva realització i implementació. En el cas que l’empresa disposi de diferents localitzacions, pot resultar recomanable la realització d’un PDE conjunt.

 

 

Última revisió d’aquesta pàgina (24/03/2021)